Click here to find every Practice Ministries Bible lesson listed by subject and curriculum!
Lessons Library

International Training Guide

 

SEHEMU YA I

Utangulizi                                                                   Ukurasa wa 2

Je! ni nini Practice Ministries                                     Ukurasa wa 2

Tamko la Imani la Practice Ministries                       Ukurasa wa 2

Tamko la Dhamira la Wizara ya Mazoezi                 Ukurasa wa 5

Maono ya Huduma za Mazoezi                                  Ukurasa wa 5

Historia ya Huduma za Mazoezi                                Ukurasa wa 5

upeo wa Huduma/Shuhuda za Mazoezi                     Ukurasa wa 6

Timu ya Wizara ya Mazoezi                                      ukurasa   wa 9

 

SEHEMU YA II     

Kwa nini uduma ya mazowezi                                  Ukurasa wa 10

Jinsi ya kufanya Practice Ministries                           Ukurasa wa 10

 

SEHEMU YA III

Utangulizi wa Malezi ya Kibiblia                              Ukurasa wa 12

Umuhimu wa Baba katika Maisha ya Mtoto              Ukurasa wa 12

Wajibu na Wajibu kama Baba                                    Ukurasa 13

Mifano ya Kibiblia ya Mababa                                   Ukurasa 13

ujumla za Akina Baba Waliopo katika Familia         Ukurasa wa 13

Kujenga Urithi wa Kimungu                                    Ukurasa wa 14

Wajibu wa Mama katika uduma ya mazoezi           Ukurasa wa 18

 

SEHEMU YA IV

Kusaidia Familia Yako Kumfuata Yesu                     Ukurasa wa 20

 

 

SEHEMU YA V       

Somo la Biblia/Karatasi ya Kazi                                Ukurasa wa 23

Fanya Ibada za asubuhi                                               Ukurasa wa 27

Taarifa ya Misheni ya Familia                                   Ukurasa wa 28

Imani ya Familia                                                         Ukurasa wa 29

Taarifa ya Tabia ya Familia                                       Ukurasa wa 30

Taarifa ya Imani ya Familia                                       Ukurasa wa 31

Baraka za Familia                                                      Ukurasa wa 32

Picha                                                                           Ukurasa wa 39

 

 

Other Materials to Download

Start A Group

If you are considering beginning your own Dad and kids Bible study or you are ready to go, we can help.

Start a Group

Follow Us

"For I have chosen him, that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just."

(Genesis 18:19)

Practice Ministries

6125 Luther Ln

Suite 183

Dallas, Texas 75225

© 2020 Practice Ministries. All rights Reserved.